Arial Travelin erikoismatkaehdot

~~Ari-al Travel Oy:n Matkaehdot

 

Ari – Al Travel Oy:n

ERITYISMATKAEHDOT

Matkan varaus- ja maksuehdot

Matkasopimus syntyy, kun matkustaja tilattuaan matkan maksaa 7 vuorokauden kuluessa

matkanjärjestäjän vahvistaman ennakkomaksun ja voimassaolevan hinnaston mukaisen

palvelumaksun. Ennakkomaksun maksamalla asiakas hyväksyy nämä Matkatoimisto

Ari- al Travel Oy:n erityisehdot. Ennakkomaksu on 200 €/hlö, ellei matkan

vahvistuksen yhteydessä toisin mainita. Ennakkomaksu voi joillakin erikoismatkoilla olla

edellä mainittuja korkeampi, johtuen lentoyhtiöiden tai muiden palveluntarjoajien

erityisehdoista. Näistä erityisehdoista mainitaan matkan vahvistuksen yhteydessä.

Asiakkaan saama lasku toimii varausvahvistuksena. Loppumaksu matkasta on maksettava

viimeistään 30 vuorokautta ennen lähtöä.

Matkan hinta

Matkan hinta perustuu varausvaiheessa voimassa olleisiin kohdetietoihin, hinnastoihin,

valuuttakursseihin, veroihin ja maksuihin. Varaamme oikeuden muuttaa matkan hintaa

sopimuksen tekemisen jälkeenkin seuraavilla perusteilla: valuuttakurssimuutokset, meistä

riippumattomat kuljetuskustannusten muutokset, uudet ja muuttuneet verot ja maksut.

Matkan hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka on yksilöity hintaan kuuluviksi. Lippuun

merkityt pakolliset lentoverot sisältyvät matkan hintaan. Kohteesta lähdettäessä

paikallisille viranomaiselle maksettavat lentokenttäverot matkustaja maksaa itse paikan

päällä. EU-maissa arvonlisävero sisältyy matkojen hintaan. Hintaan ei sisälly

palveluhinnaston mukaista palvelumaksua.

Peruutusehdot ja takaisinmaksut

Peruutus tulee voimaan sillä hetkellä, jolloin tieto siitä tulee toimistoomme. Palvelumaksua ei palauteta peruutuksen yhteydessä.

Noudatamme Yleisiä valmismatkaehtoja. Peruutustapauksessa asiakkaalta peritään

kuitenkin toimistokulujen lisäksi todelliset kulut täysimääräisinä, mikäli yksittäisen

palveluntuottajan ehdot ovat Yleisiä Valmismatkaehtoja tiukemmat. Kirjoitetuista

lentolipuista ei yleensä suoriteta takaisinmaksua. Matkaa varattaessa on huomioitava, että

todelliset kulut voivat olla huomattavasti toimistokuluja suuremmat, vaikka matka

peruutettaisiin ylivoimaisen esteen vuoksi.

Matkustajan peruuttaessa matkansa ylivoimaisen esteen vuoksi (kts. Yleiset

valmismatkaehdot 5.1a ja b) matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus

peruutuksista aiheutuvista kuluista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, joista

matkanjärjestäjä ei saa takaisinmaksua. Menetetyn liikevoiton osalta matkanjärjestäjällä ei

ole oikeutta korvaukseen.

Mikäli varaukseen liittyy jokin Ari-al travel Oy:n ulkopuolinen yhteistyökumppani, esim.

lentoyhtiö, laivayhtiö, hotelli, tms, noudatetaan erikseen kunkin yhteistyöyrityksen

peruutusehtoja. Ari-al Travel Oy:llä on oikeus periä täysimääräisesti ne kulut, jotka

yhteistyökumppani perii Ari-al travel Oy:ltä

Kehotamme ottamaan kattavan ja peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen. Joissakin

vakuutuksissa voi olla rajoituksia, jolloin matkustajan oma vastuu peruutuksen vuoksi

syntyneistä kuluista laajenee. Tarkistattehan vakuutuksenne ja sen voimassaolon.

Muutokset

Asiakkaan tekemät muutokset varauksissa rinnastetaan peruutuksiin. Kohdetta ja

lähtöpäivää koskevat muutokset käsitellään uuden tilauksen tekemisenä ja vanhan

tilauksen peruutuksena, kts. kohta peruutusehdot ja takaisinmaksut. Nimenmuutoksesta

veloitamme aina meille muutoksen vuoksi syntyneet todelliset kulut.

Matkanjärjestäjän vastuu

Matkanjärjestäjä ei vastaa yhteistyökumppaneiden, matkakohteiden tai muiden vastaavien

tahojen Internet-sivujen sisällöstä, mahdollisista lentoaikataulumuutoksista eikä myöskään

esitteessä mahdollisesti olevista painovirheistä.

Matkustajan vastuu

Ennen matkaa matkustajan vastuulla on alla olevien asioiden tarkistaminen. Matkalla

matkustaja on aina ensisijaisesti vastuussa itsestään ja omaisuudestaan.

Vakuutukset

Matkan hintaan ei sisälly vakuutuksia. Matkustajan on itse huolehdittava tarvitsemastaan

vakuutusturvasta. Hankittehan kattavan matkavakuutuksen jo matkan varausvaiheessa.

Matkustajavakuutuksen lisäksi muita suosittelemiamme vakuutuksia ovat matkatavara-,

matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutukset. Otathan matkavakuutuskirjan tai –kortin

mukaasi matkalle.

Passit ja viisumit

Matkustajan on ajoissa tarkistettava, että hänellä on voimassa oleva passi sekä viisumi,

mikäli se on tarpeen. Mikäli matka ei toteudu puutteellisista matkustusasiakirjoista johtuen,

matkanjärjestäjä ei vastaa asiakkaalle aiheutuvista vahingoista. Opastamme pyydettäessä

asiakkaitamme tarvittavien asiakirjojen hankinnassa. Suositeltavaa on ottaa

matkustusasiakirjoista kopiot ja säilyttää niitä matkalla eri paikassa kuin alkuperäisiä.

Yhdet kopiot kannattaa jättää kotiin.

Varausvahvistus

Matkustajan on itse tarkistettava, että saamassaan varausvahvistuksessa matka on

tilauksen mukainen. Tarkistattehan, että vahvistuksessa ilmenevät matkustajien nimet ovat

passissa olevia, virallisia nimiä (ei kutsumanimiä). Tarkistattehan myös, että

matkustuspäivät ja aikataulut ovat tilauksenne mukaisia. Maksamalla ennakkomaksun

matkustaja vahvistaa varausvahvistuksessa tietojen oikeellisuuden.

Rokotukset

Matkustajan vastuulla on matkalla tarvittavien rokotusten hankkiminen. Suositusten

mukaan matkustajalla tulee olla kohteesta riippumatta rokotus poliota, jäykkäkouristusta ja

kurkkumätää varten. Suosittelemme A-hepatiittirokotuksen ottamista.

Yleistä matkoista

Järjestämämme matkat ovat omatuotannon osalta ryhmämatkoja mikäli osallistujia on yli 12 henkeä, niin silloin matkalla on mukana matkanjohtaja sekä muut mahdolliset lisäpalvelut kuin ne on matkaohjelmaan merkitty tai omatoimimatkoja, joihin ei sisälly lentokenttäkuljetuksia eikä opaspalveluja ellei niin erikseen sovita. Asiakkaan tulee itse huolehtia siitä, että hän on ajoissa lentokentällä lähtöselvitystä varten. Asiakas on vastuussa siitä, että hän saapuu sovittuun aikaan mennessä hotelliin.